Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6

O NAMA

Do sada, Udruženje se pozicioniralo kako na lokalnom, kantonalnom, federalnom tako i državnom nivou kao relevantan i prepoznatljiv akter te proaktivan tvorac civilnog društva u Bosni i Hercegovini, stalno osluškujući i zadovoljavajući potrebe građanki i građana. Ovome govore u prilog razni Sporazumi, Protokoli i sl., sklopljeni sa Općinom, Centrom za soc. rad, Domom zdravlja, Pedagoškim zavodom i Ministarstvima TK i RS itd.

ŠKOLSKI PROJEKAT

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti u OŠ u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine pružiti podršku manjinama u oba entiteta u procesu reintegracije i ostvarivanja humanog suživota u skladu sa Deklaracijom o ljudskim pravima i Konvencijom o pravima djeteta (generalni cilj). Specifični cilj je povezivanje djece, roditelja, nastavnika i menadžmenta škola iz oba entiteta u BiH i stvaranje partnerskih odnosa koji će se nastaviti razvijati u budućnosti.

OPŠIRNIJE

CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE

Osnovani smo davne 1994. godine, prvobitno sa ciljem pružanja humanitarne i psihosocijalne podrške prognanicima iz Podrinja.Vremenom naš rad se proširio i na druge ciljne grupe, a u skladu s tim i aktivnosti tj. ciljevi: iniciranje i kreiranje grupa za samopomoć, prevencija nasilja, integracija osoba sa ruralnom pozadinom u gradsku sredinu, prorada traumatskih iskustava, usvajanje nenasilnog modela upravljanja konfliktom, rad sa djecom školskog i predškolskog uzrasta, socijalizacija.

OPŠIRNIJE

„Odmor od rata-izgradnja mira“

Neformalnom edukacijom i kreativnim radom mladih ljudi iz bivše Jugoslavije kroz aktivnosti projekta već 20 godina razvijamo toleranciju, uvažavanje različitosti i drugih vrijednosti potrebnih za daljni razvoj i očuvanje mira...Kroz naše kampove je prošlo preko 22000 djece i mladih iz triju država, a prijateljstva održavamo kroz mnogobrojna ljetovanja, kampove i mirovne posjete.

OPŠIRNIJE

“ROZA TRAKICA”

Ciljevi grupe za samopomoć žena oboljelih od raka dojke su slijedeći: - Širenje svijesti o značaju ranog otkrivanja raka dojke - Educiranje šire javnosti o značaju samopregleda dojke - Umrežavanje sa ostalim zainteresovanim stranama u cilju prevencije raka dojke - Pružanje psihosocijalne podrške oboljelima - Izdavanje perika i doniranje proteza oboljelima - Organizovanje kreativnih radionica u cilju integracije oboljelih

OPŠIRNIJE

USLUGE I PROIZVODI

Od septembra 2003. godine nakon uspješno implementiranog projekta u partnerstvu s Općinom Tuzla, realizujemo projekat „Izvaninstitucionalnog obrazovanja i doškolovavanja u cilju razvoja socijalnog poduzetništva“, s ciljem obezbjeđenja samoodrživosti i poticaja samozapošljavanju, u okviru kojeg, između ostalog, nudimo usluge održavanja i čišćenja poslovnih i stambenih prostorija.

OPŠIRNIJE

Klub za žene i djecu Simin Han

je kuća u kojoj djeca, mladi i žene imaju priliku da se druže, edukuju i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme. Aktivnosti se realizuju u 3 različite grupe: - Igraonica „Mala sirena“ za djecu predškolskog uzrasta - Klub tinejdžera - Grupe za žene