Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6

Floods and slides in TK

FLOODS AND GROUND SLIDES VICTIMS NEED YOUR HELP!!! FOR MORE INFO ON THE CURRENT SITUATION IN TUZLA AND HOW TO DONATE MONEY, PLEASE CLICK ON THE PHOTO(S) ON THE LEFT.

ŠKOLSKI PROJEKAT

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti u OŠ u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine pružiti podršku manjinama u oba entiteta u procesu reintegracije i ostvarivanja humanog suživota u skladu sa Deklaracijom o ljudskim pravima i Konvencijom o pravima djeteta (generalni cilj). Specifični cilj je povezivanje djece, roditelja, nastavnika i menadžmenta škola iz oba entiteta u BiH i stvaranje partnerskih odnosa koji će se nastaviti razvijati u budućnosti.

OPŠIRNIJE

CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE

Osnovani smo davne 1994. godine, prvobitno sa ciljem pružanja humanitarne i psihosocijalne podrške prognanicima iz Podrinja.Vremenom naš rad se proširio i na druge ciljne grupe, a u skladu s tim i aktivnosti tj. ciljevi: iniciranje i kreiranje grupa za samopomoć, prevencija nasilja, integracija osoba sa ruralnom pozadinom u gradsku sredinu, prorada traumatskih iskustava, usvajanje nenasilnog modela upravljanja konfliktom, rad sa djecom školskog i predškolskog uzrasta, socijalizacija.

OPŠIRNIJE

„Odmor od rata-izgradnja mira“

Neformalnom edukacijom i kreativnim radom mladih ljudi iz bivše Jugoslavije kroz aktivnosti projekta već 20 godina razvijamo toleranciju, uvažavanje različitosti i drugih vrijednosti potrebnih za daljni razvoj i očuvanje mira...Kroz naše kampove je prošlo preko 22000 djece i mladih iz triju država, a prijateljstva održavamo kroz mnogobrojna ljetovanja, kampove i mirovne posjete.

OPŠIRNIJE

“ROZA TRAKICA”

Ciljevi grupe za samopomoć žena oboljelih od raka dojke su slijedeći: - Širenje svijesti o značaju ranog otkrivanja raka dojke - Educiranje šire javnosti o značaju samopregleda dojke - Umrežavanje sa ostalim zainteresovanim stranama u cilju prevencije raka dojke - Pružanje psihosocijalne podrške oboljelima - Izdavanje perika i doniranje proteza oboljelima - Organizovanje kreativnih radionica u cilju integracije oboljelih

OPŠIRNIJE

USLUGE I PROIZVODI

Od septembra 2003. godine nakon uspješno implementiranog projekta u partnerstvu s Općinom Tuzla, realizujemo projekat „Izvaninstitucionalnog obrazovanja i doškolovavanja u cilju razvoja socijalnog poduzetništva“, s ciljem obezbjeđenja samoodrživosti i poticaja samozapošljavanju, u okviru kojeg, između ostalog, nudimo usluge održavanja i čišćenja poslovnih i stambenih prostorija.

OPŠIRNIJE

Klub za žene i djecu Simin Han

je kuća u kojoj djeca, mladi i žene imaju priliku da se druže, edukuju i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme. Aktivnosti se realizuju u 3 različite grupe: - Igraonica „Mala sirena“ za djecu predškolskog uzrasta - Klub tinejdžera - Grupe za žene