ĐAČKI KLUB – Lopare

Prezentacija rada Đačkog kluba u OŠ”Sveti Sava” Lopare za 2012 godinu.