DRUGI O NAMA

NAGRADE koje su osvojile UHD “Prijateljice”.OPŠIRNIJE…

PREPORUKE našem Udruženju od strane lokalnih i međunarodnih nevladinih i vjerskih organizacija, te vladinih institucija.OPŠIRNIJE…

ZAHVALNICE koje su UHD “Prijateljice” zaslužile svih ovih godina.OPŠIRNIJE…

PROTOKOLI/MENORANDUMI/SPORAZUMI o saradnji sklopljeni između UHD “Prijateljice” i nevladinih organizacija i institucija vlade.OPŠIRNIJE…