Freja Akademija

Od svog početka 2006. godine, projekat Freja je ostvario pozitivan uticaj na proces demokratizacije i Evropski razvoj nevladinih organizacija.

Freja Akademija je udruženje osnovano u septembru 2012. godine, zasnovano na iskustvima Freja projekta.

Inicijativa je potekla od članica NVO-a iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Švedske i Turske. Ovo je prvi puta da su predstavnici/e NVO-a osnovali/e zajedničku nevladinu organizaciju na ovom području. Udruženje je rezultat Freja Foruma i projektnih aktivnosti Freje.

FREJA Akademija ima za cilj da promoviše NVO-e na Zapadnom Balkanu, Turskoj i Evropskoj Uniji, da ojača njihovu ulogu i rad kako bi bile važan i efikasan akter civilnog društva, zasnovan na vrijednostima demokratije i jednakih mogućnosti.

Jedan od zadataka Freja Akademije, osim umrežavanja, je kontinuirana edukacija i razvoj članova NVO-a, kako bi proširili znanja u različitim područjima, koja će osigurati snažan i održiv rad za budućnost.

Freja Akademija iskazuje dobrodošlicu u članstvo kako pojedincima tako i organizacijama.

Kontaktirajte jednog od osnivača Udruženja:

Klotilda Ferhati, kferhati@hotmail.com

Mirela Arqimandriti, marqimandriti@gadc.org.al

Aslıhan Tekin aslihan.tekin@kagider.org

Jasminka Tadić Husanović hdprituz@bih.net.ba

Dušica Semenčenko dusa@imp.bg.ac.rs

Bertil Mattsson bertil.mattsson@hyresgastforeningen.se

Maja Staleska staleskamaja@yahoo.com

Johan Pelling johan.pelling@hyresgastforeningen.se

Dobrodošli u članstvo FREJA Akademije!

Margareta Eklund

Projekat Freja