Kampanje sa roditeljima i učenicima

Učesnici projekta „Odmor od rata-izgradnja mira“ i projekta „Koraci ka pomirenju i toleranciji kroz dijalog u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini“ koje realizuju UHD „Prijateljice“ povodom Međunarodnog dana mira 22. septembra učestvovali su u mirovnoj šetnji ulicama Tuzle.Tom prilikom učesnici šetnje građanima su dijelili letke sa mirovnim porukama.

Obilježavajući Međunarodni dan djeteta i Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece sa učenicima su urađene radionice na ove teme u realizovana je kampanja u zajednici.Cilj kampanje je bio osvijestiti građane o značaju poštivanje prava djeteta i njihovoj zaštiti od nasilja.
Učenicima su podijeljeni leci koji promovišu Konvenciju o pravima djeteta, a roditeljima brošure o prevenciji nasilništva nad djecom.