Donatori

Spisak donatora koji trenutno finansiraju aktivnosti Udruženja “Prijateljice”

– Bosnian Initiative, Njemačka (1996. – …)

– Komitee Fuer Grundrechte, Njemačka (1996. – …)

– Aktion Kleiner Prinz, Njemačka (2000. – 2001., 2005. – …)

– Protestantska crkva, Njemačka (2005. – …)

– JEV, Njemačka

– „Women’s World Day of Prayer” (WWDP), German Committee (1.1.2017 – )

– Grad Tuzla (01.09.2017 – )

– Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK (2017 – )

– „Amica e.V. Freiburg“ iz Njemačke i Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva (2017 – )

 

Spisak donatora koji su do sada podržavali aktivnosti Udruženja “Prijateljice”

– Cordaid, Holandija (1998. – 2006.)

– Motherhood, Holandija (2005. – 2006.)

– Fondacija za pomoć u obnovi BiH Holandija (2004.)

– Stichting Vluchteling, Holandija (2000.)

– Hivos, Holandija

– HOM, Holandija (2001.)

– Kinderpostzegels, Holandija (2010.-…)

– EZE/EED, Njemačka (2002. – 2010.)

– Amica E.V. Freiburg, Njemačka (1996. – …)

– Frauen in Bewegung e.V

– Rosa Luxemburg Fondacija, Njemačka (2002. – …)

– Freudenberg fondacija, Njemačka (2000. – 2005.)

– Fluechtlingshilfe, Njemačka (1998. – 2004.)

– Lindenstiftung, Njemačka (1998. – 2005.)

– Weltgebetstag, Njemačka

– Uno Weltgebetstag, Njemačka

– Der Missionporkur Der Deutschen Jesuiten, Njemačka (1998. – …)

– Heinrich Boll, Njemačka (2005.)

– Matera Stiftung, Njemačka (2003.)

– Klaus i Hanne Vack (fizička lica)

– CIM, Njemačka (1999.)

– GTZ, Njemačka (1998. – 2002.)

– Freundeskreis Freiburg in Tuzla, Njemačka

– Josera, Njemačka

– ORT, SAD (2000. – 2001.)

– ADF, SAD (2003. – 2004.)

– Bosanska inicijativa za lokalni razvoj, SAD – (2003.)

– Olof Palme centar, Švedska (2003. – 2012.)

– Švedski Institut, Štokholm (2013.

– Lakarmissionen, Švedska (1999. – 2005.)

– Kvinna Till Kvinna, Švedska (1996. – 2003.)

– Udruženje stanara Švedske (2006. -2013.)

– Erste fondacija, Austrija (2007.)

– DEZA/SDC, Švicarska (1998. – 2006.)

– Švicarski Crveni križ

– Nansen Dialogue Center, Norveška (2002. – 2003.)

– Save the Children, Norveška (2006.)

– Save the Children, UK (2001.)

– DFID, UK (

– Australijska ambasada (2000.)

– Delegacija Evropske komisije u BiH (2000. – 2002.)

– Svjetska banka (2005.)

– UNHCR, Ured u Tuzli (2005.)

– OSCE misija u BiH

– Fondacija tuzlanske zajednice (2006.)

– Općina Tuzla (2005. – …)

– Vlada Tuzlanskog kantona (2005. – …)

– AVON

– Ekumenska inicijativa žena

Spisak donatora PDF