Vizija i Misija

VIZIJA

Udruženje “PRIJATELJICE” teži da postane profesionalna, stabilna, dugoročno održiva i priznata organizacija koja će efikasnim i kvalitetnim uslugama prilagoditi svoj rad potrebama korisnika, u oblasti psihosocijalne, savjetodavne, edukativne podrške, građanima, porodici, vladinom i nevladinom sektoru, te bazirajući svoj rad na principima tolerancije, humanosti, solidarnosti, umrežavanja i brige za zajednicu djelujući na području Bosne i Hercegovine i šire.

MISIJA

Udruženje „PRIJATELJICE“ kao prepoznatljiva i profesionalna organizacija prilagođava svoj rad potrebama korisnika u oblasti psihosocijalne, savjetodavne, edukativne podrške i ekonomsko orjentiranih akcija. Svoje djelovanje baziramo na principima tolerancije, humanosti, solidarnosti, izgradnje mira, umrežavanja i brige za zajednicu, njegujući proklamovane EU vrijednosti.

CILJEVI (INTERNA STRATEGIJA):

1. Kontinuirano unapređenje organizacije u cilju stručnog, kvalitetnog i kreativnog zadovoljenja potreba korisnika, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, dob i spol.

2. Jačanje psihosocijalnih, edukativnih, savjetodavnih programa i uslužnih djelatnosti uz mogućnost širenja djelovanja i na druga područja u Bosni i Hercegovini i šire.

3. Iskoristiti postojeće resurse u okviru projekata koji će stvarati mogućnost za budući razvoj i samoodrživost organizacije.

CILJEVI (EKSTERNA STRATEGIJA):

1. Neprekidno prilagođavanje djelovanja organizacije potrebama zajednice.

2. Razvojem postojećih i srodnih projekata postati dugoročno održiva organizacija otvorena za sve korisnike kojima je potrebna naša podrška.

3. Kontinuiranim djelovanjem u NVO mrežama i koalicijama razmjenjivati i prenositi iskustva te podsticati promjene za dobrobit zajednice participirajući tako u izgradnji demokratskog civilnog društva.

4. Stalno lobiranje vladinih institucija u saradnji s drugim u cilju priznanja vrijednosti i doprinosa neprofitinih organizacija i uspostavljanja partnerskih odnosa.