Posjeta studenata iz Njemacke

“13.05.2017. grupa od 14 studenata i doktoranata sindikata Hans-Böckler Fondacije iz Njemačke, u okviru studijskog putovanja posjetili su Tuzlu i udruženje „Prijateljice“. Tom prilikom sreli su se sa predstavnicima naše organizacije, te kroz razgovor i video prezentacije upoznali sa aktivnostima udruženja kao što su mirovni kampovi za mlade koji se organizuju za omladinu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, zatim rad sa djecom koja odrastaju u porodicama u riziku, ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim sredinama i sl. Tokom godina rada, polje djelovanje kao i socijalna situacija se mijenjala, te su gosti pokazali interesovanje za sve dosad realizovane projekte.”

Comments are closed.