Pregled realizovanih aktivnosti projekta „Koraci ka pomirenju i toleranciji kroz dijalog u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini“ za 2012-tu godinu.

Pregled realizovanih aktivnosti projekta „Koraci ka pomirenju i toleranciji kroz dijalog u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini“ za 2012-tu godinu.

Projekat finansira Rosa Luxemburg Sriftung iz Njemačke

OPŠIRNIJE