PROMOCIJA PROJEKTA LIDERI

Mladi lideri su osmislili promociju u par minuta pa pogledajte!!!