Radionice sa djecom susret partner skola

U martu su realizovane četiri jednodnevne radionice.Učenici, nastavnici i menadžment škola iz Mramora, Slavinovića , Vukovija i Tojšića bili su u gostima učenicima, nastavnicima i menadžmentu partner škola iz Ugljevika, Lopara, Kozluka i Oraovca.

Kroz sadržaje radionice „Društveni sukobi“ učenici su vodili rasprave o sukobima u našem okruženju (politički, socijalni, na nacionalnim osnovama) i kako oni kao mlada generacija mogu doprinijeti na prevenciji sukoba u njihovom okruženju (školi, lokalnoj zajednici).

U aprilu su održane takođe 4 radionice, uzvratne posjete partner škola.Tema ovih radionica bila je „Škola, učionica bez nasilništva-Pohvalimo jedni druge“, a imale su za cilj prevenciju nasilništva u školi i širem okruženju.
Pored radnog dijela domaćini škola su pripremili zabavni program tokom kojeg su se uz zakusku i osvježenje družili učenici, nastavnici i menadžment škola.
Na radionicama je pored učenika uključenih u projekat učestvovao veliki broj učenika srednoškolaca volontera koji su tokom osnovnog školovanja bili uključeni u projekat.