AKTUELNI PROJEKTI

Centar za edukaciju i savjetovanje:

Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim zajednicama Zvorničke opštine

Projekat koji je startao 1.1.2017. uz podršku njemačke organizacije „Women’s World Day of Prayer” (WWDP), German Committee. Projektne aktivnosti koje se realizuju u periodu od jedne godine u mjestima Zvornik, Đulići, Šetići i Snagovo su treninzi o rodnoj ravnopravnosti, značaju i upotrebi sušara za vlastite potrebe i samofinansiranje, regionalne posjete ženskim udruženjima, posjete sajmovima kao i zajedničke aktivnosti u lokalnim zajednicama sa relevantnim akterima.

 

Osvještavamo prava ali i odgovornosti“

Projekat je počeo u septembru 2017. uz podršku grada Tuzle a sa ciljem pružanja pomoći djeci školskog uzrasta u riziku. Aktivnosti koje će se realizovati su radionice o komunikacijskim vještinama, ljudskim vrijednostima, razvoju kreativnosti, pomoć djeci u izradi zadaća kao i obilježavanje Dječije nedelje. Navedene radionice će se održavati u Dnevnom Centru za djecu u Slavinovićima u blizini OŠ „Slavinovići“. Kroz psihosocijalni rad, edukativno-kreativnu edukaciju, pomoć u učenju, podršku i osvještavanje svjesnosti djece koja odrastaju u porodicama s rizikom, djeci će se nastojati pružiti model ponašanja u svrhu životnog cilja da grade svoju budućnost na pozitivan i socijalno prihvatljiv način. Edukujući djecu o prikladnim modelima društvenog ponašanja dati im šansu za bolju budućnost kroz primjenu osnovnih principa UN konvencije o pravima djeteta. Pored toga kroz savjetodavni i edukacijski rad sa njihovim roditeljima unaprijediti njihove kompetencije (roditeljske vještine, te omogućiti im edukaciju iz oblasti šivenja).

 

„Danas djeca, sutra roditelji“

Projekat materijalnog zbrinjavanja lica u stanju socijalne potrebe uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Glavni cilj projekta je doprinos poboljšanju kvalitete života i kreiranje novih mogućnosti za djecu koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima. Naši korisnici su djeca i omladina iz porodica sa višestrukim problemima, kao i njihovi prijatelji. Cilj je pomoći djeci da prepoznaju i unaprijede svoje potencijale-resurse te da postanu aktivni i korisni budući građani u svojoj zajednici. Aktivnosti se održavaju u Centru za edukaciju i savjetovanje u Slavinovićima.