O nama

POLJA DJELOVANJA

  • Centar za podršku porodici

–         Savjetodavni rad s roditeljima – unapređenje roditeljskih vještina, podrška grupama za samopomoć

–         Radionice za djecu predškolskog i školskog uzrasta – socijalizacija, komunikacijske i kreativne vještine

–         Edukacija – kreativno izražavanje i kreativno upravljanje konfliktom

  • Ekonomsko orjentirane akcije

–         Certificirana supervizija za profesionalce u oblasti psihosocijalnog rada

–         Medijacija  u postupku brakorazvodnih parnica (uz verificiranu saglasnost ….)

–         Kursevi krojenja i šivenja

  • Regionalna saradnja, umrežavanje i promocija EU vrijednosti

–         Podrška balansiranom ruralnom razvoju sa fokusom na žene i mlade

–         Izgradnja mira, razumijevanja i tolerancije među mladima s prostora bivše Jugoslavije – mirovni kampovi i uzajamne posjete u okviru regionalne mreže „Mladi ujedinjeni u miru – YUP“

–         Demokratizacija regiona (Zapadni Balkan, Turska i zemlje EU) kroz platformu inicijativa OCD-a s ciljem promocije jednakih mogućnosti i razvoja civilnog društva