KO SMO MI

Altaira Krvavac direktorica
Tel/fax: +387 35 245-210
Email: prijateljice@bih.net.ba                                                               
Alma Džinic-Trutović koordinatorica Kluba S. Han i projekta "Izgradnja mira"
Tel/fax: +387 35 393-102                                                                                                        
Email: ho.prijateljice@bih.net.ba
Lejla Redžepagić koordinatorica Centra za edukaciju i savjetovanje
Tel/fax: +387 35 245-210                                                                                                        
Email: slavdjeca@gmail.com  
Nedim Aščerić finansijsko-administrativni službenik 
Tel/fax: +387 35 245-210 
Email: nedimasceric@hotmail.com