Smanjenje siromaštva

Realizacija edukativnih kurseva i radionica ( kurs šivenja,krojenja,kreativne radionice).

KURS ŠIVENJA