Programi

AKTUELNI PROGRAMI Udruženje “Prijateljice” trenutno je aktivno sa više programa i projekata. Više o aktuelnim projektima pogledajte OVDJE

PSIHOSOCIJALNI PROGRAMI – programi podrške osobama u stanju socijalne potrebe, marginaliziranim i ranjivim kategorijama stanovništva, te socijalno isključenim grupama; podrška djeci koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima; igraonice za predškolsku djecu; osnaživanje i jačanje ličnosti, rad na integraciji traume, posredovanje u brakorazvodnim parnicama. OPŠIRNIJE

CIVILNO DRUŠTVO I JAČANJE LOKALNIH ZAJEDNICA – realizacija mirovne edukacije te edukacije iz oblasti, demokracije i civilnih inicijativa kako bi se osposobila djeca i mladi da preuzmu aktivnu ulogu u procesima razvoja školstva i našeg društva uopšte; ekonomsko jačanje žena i poticanje učešća žena u lokalnim zajednicama s ciljem smanjenja siromaštva i uspostavljanja demokratskog društva, kao i suživot i pomirenje između različitih etnija. OPŠIRNIJE

SMANJENJE SIROMAŠTVA – realizacija edukativnih kurseva i radionica (kurs šivenja i krojenja, kreativne radionice). OPŠIRNIJE

UMREŽAVANJE – zagovaranje i zastupanje prava korisnika, te uticanje na pozitivne zakonske izmjene i promjene u društvu mrežnim djelovanjem, kako na lokalnom tako i međunarodnom nivou.